Brandwacht Den Helder


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Brandwacht Den Helder

Brandwacht Den Helder

Active Safety is aanbieder van ruim 600 brandwachten en mangatwachten. Uw brandveiligheid is onze corebusiness. Al ruim twintig jaar zijn wij gespecialiseerd in het geven van scholing en trainingen en het leveren Rijksgediplomeerde brandwachten, Industriële brandwachten, gasmeetdeskundigen en mangatwachten. Binnen een aantal uur is er brandwacht beschikbaar op uw locatie in Den Helder. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Welke bedrijven kunnen een brandwacht in Den Helder nodig hebben? Onze opdrachtgevers bestaan uit bedrijven uit alle mogelijke branches, ontwikkelaars, organisatoren van evenementen, brandweerkorpsen, gemeenten en instellingen. Vaak is het inhuren van een brandwacht vanuit de gemeente of de verzekeringsmaatschappij een verplichting. Dit is het geval bij:

  • Bouw- of verbouwprojecten waarbij brandgevaarlijke situaties een risico vormen
  • Uitval van de brandinstallatie en/of blusinstallatie
  • Uitval van BMI
  • Grootschalige bijeenkomsten
  • Industriële werken met open vuur en/of gas
  • Te weinig man- en vrouwkracht binnen het eigen brandweerkorps

Brandwacht Den Helder

De taken van onze brandwachten

De hoofdraken van onze brandwachten zijn controleren, toezichthouden en letsel- en schade beperkend handelen bij calamiteiten. Wij leveren altijd maatwerk omdat elk bedrijf, instelling, organisatie en evenement anders is. Onze professionals zijn niet alleen getraind in het bieden van brandveiligheid, zij zorgen ook voor een passende benadering. Uitvoerende taken zijn onder andere toezicht houden op naleving van het (brand)veiligheidsprotocol, het lopen van controlerondes en toezien op het vrijhouden van vluchtroutes. 

Contact

Wilt u snel een brandwacht huren op uw locatie in Den Helder? Wilt u Active Safety betrekken bij de voorbereidingen van een grootschalig evenement of activiteit? Wilt u een of meerdere industriële brandwachten inhuren? Voor al uw vragen zijn we 24 uur per dag bereikbaar op onze piketdienst: 085-1306781

Snel of structureel onze brandwacht assistentie nodig? Bel de Active Safety piketdienst
+31(0)85-1306781