Brandwacht Deventer

Brandwacht Deventer

Wij helpen met een team van 400 gekwalificeerde brandwachten

Samen vormen alle Active Safety brandwachten een team van 400 brandwachten gekwalificeerde Rijksgediplomeerde brandwachten, industriële brandwachten en mangatwachten. Heeft u met spoed een brandwacht Deventer nodig? Wij streven naar een inzet binnen 2 uur.

Brandwacht Deventer
Brandwacht Deventer


Bel voor een brandwacht Deventer met onze piketdienst:
085-1306781. We zijn 24/7 bereikbaar

  • Rijksgediplomeerde brandwacht Deventer
  • Industriële brandwacht Deventer
  • Mangatwacht Deventer

Welke taken voert een brandwacht uit?

Een van de meest voorkomende taken van onze brandwachten is het houden van toezicht. De brandwacht is aanspreekpunt, houdt controlerondes, ziet toe op het vrijhouden van vluchtwegen en neemt actie bij calamiteiten. Deze bestaan uit waarschuwen, de beginnende brand blussen en indien nodig EHBO verlenen.

Rijksgediplomeerde brandwachten

Een Active Safety brandwacht is een Rijksgediplomeerde brandwacht. Zij zijn minimaal in het bezit zijn van het Rijksdiploma manschap A. Ze voldoen aan de verplichte oefeningen en regelmatig medische keuringen en , zijn actief in (vrijwillige) dienst bij de brandweer.

Wanneer is een brandwacht nodig?

Op locaties, anders dan huishoudens, en tijdens activiteiten waar de brandveiligheid een rol speelt kan de inzet van brandwachten door de gemeente, de lokale brandweer of de verzekeringsmaatschappij vereist zijn. Dit is het geval bij bedrijven, scholen, instellingen, winkelcentra e.d. die te maken hebben met tijdelijke uitval van de brandmeldinstallatie of de blusinstallatie. Maar ook tijdens grootschalige evenementen, vuurwerkshows of bij verbouw- of nieuwbouwprojecten waarbij de BMI nog niet actief is de inzet van brandwachten bijna altijd een vereiste.

Brandwachten houden toezicht op de brandveiligheid in alle situaties waarbij een verhoogde zekerheid op brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding is vereist. Hierbij kan het gaan om:

  • Uitval brandmeldinstallatie (BMI-uitval)
  • Uitval sprinklerinstallatie
  • Afwezigheid van technische brandbeveiliging tijdens bouw of verbouw
  • Begeleiding, controle en verhoogde brandveiligheid tijdens grootschalige evenementen
  • Begeleiding en controle tijdens evenementen met open vuur
  • Begeleiding en controle tijdens industriële werken met gas, gevaarlijke stoffen en open vuur (heetwerken)
  • Begeleiding en controle tijdens industriële werken in dichte ruimten (mangatwacht)

Tijdelijke aanvulling op het brandweerkorps bij onderbezetting

Industriële brandwachten

De Arbowet stelt dat werknemers recht hebben op veilig werken. Industriële brandwachten houden toezicht bij brandgevaarlijke onderhoudswerkzaamheden. Ze verlenen toezicht bij ‘heetwerk’ als las- en slijpwerken en dakwerken waarbij gewerkt wordt met branders. Daarnaast kunnen zij gasmetingen verrichten. Bij onverhoopte calamiteiten ondernemen ze schade- en letselbeperkende actie en zetten de assistentie van hulpdiensten in werking. Bij industriële werken in afgesloten ruimten, zoals silo’s, kelders, tanks, schachten e.d., houden onze mangatwachten aan de buitenzijde toezicht op veiligheid. Ze staan in contact met de werknemer, zorgen voor registratie van in- en uitgaande personen en hebben een controlerende taak op naleving van verplicht gestelde veiligheidseisen. Bij calamiteiten wordt gealarmeerd en schade- en of letselbeperkend gehandeld.


Heeft u vragen rondom brandveiligheid waarbij u denkt dat wij u van dienst kunnen zijn? Heeft u een brandwacht nodig in Deventer? Bel dan onze piketdienst: 085-1306781. Wij zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag.

brandwacht inhuren

Meer informatie…
Offerte aanvragen

Heeft u met spoed een rijksgediplomeerde brandwacht nodig? Bel dan ons piketnummer:

085-1306781

Active Safety is NEN-4400-1 en VCA* gecertificeerd. Betrouwbaar en veilig!

Active Safety is ruim 20 jaar actief op het gebied van brandwachtdiensten, beveiligingsdiensten en BHV en EHBO opleidingen. Wij zijn erkend door verzekeraars en gemeente en zijn NEN-4400-1 en VCA* gecertificeerd.