Brandwacht Groningen


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Brandwacht Groningen

Brandwacht Groningen

Active Safety als uw partner in brandveiligheid

Brandveiligheid gaat verder dan ingrijpen wanneer een calamiteit voorkomt. Active Safety heeft ruim 20 jaar ervaring in de brandveiligheidsbranche en heeft verschillende diensten zoals het bieden van trainingen, maar ook het leveren van Rijksgediplomeerde of industriële brandwachten. Over het algemeen hebben onze brandwachten een toezichthoudende- of adviserende functie. Maar ook als elke seconde telt grijpen onze brandwachten in om letsel- en brandschade te voorkomen of te beperken. In bepaalde situaties is het verplicht om een erkende brandwacht in te schakelen. Dit gaat meestal om situaties zoals:

 • Toezicht op grootschalige evenementen
 • Toezicht houden op industriële werken met open vuur
 • Tijdens de bouw of verbouw van brandgevaarlijke situaties
 • Om uw brandweerkorps te versterken
 • Bij uitval van brandinstallaties en/of blusinstallatie.
Brandwacht Groningen

Toezichthouden en uitvoeren

Doordat elke locatie anders is, maar ook door de verschillende situaties dat brandwachten nodig zijn is ieder protocol anders. Onze gekwalificeerde brandwachten hebben ruime ervaring en handelen op de juiste manier in elke situatie. In het algemeen houden onze brandwachters Groningen de toezicht op uw (werk)locatie. Hierbij houden zij toezicht op vluchtroutes, veiligheidsprotocollen en observeren de algehele situaties. Bij calamiteiten zijn onze brandwachters getraind om kordaat in te grijpen om letsel- en schade beperkend te handelen.

Industriële brandwacht Groningen

Naast Rijksgediplomeerde brandwachten beschikken wij ook over industriële brandwachten. Zij zijn speciaal opgeleid om toezicht te houden en te handelen in gevallen van nood. In de meeste industrieën is het zelfs verplicht om een brandwacht in te huren. Dit komt, doordat de Arbowet stelt dat de werkgever een zo veilig mogelijke situatie moet creëren. Onze industriële brandwachten houden toezicht op uw werklocatie en zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie. Daarnaast beschikken al onze industriële brandwachten over de volgende kwalificaties:

 • Kleine blusmiddelen (SOG)
 • VCA basis of VCA VOL
 • Schuimvoerende armaturen (SOG)
 • Watervoerende armaturen (SOG)
 • EX-OX-TOX-gasmeten (Nogepa 1.4)
 • Mangatwacht/buitenwacht (SOG)
 • Werken met ademlucht

Ten slotte kunnen wij ook buitenwachten/mangatwachten leveren. Zij zien in gesloten ruimten toe dat het werk veilig kan worden uitgevoerd door uw werknemers. Samen met u zorgen onze brandwachters Groningen ervoor dat uw werkomgeving zo veilig mogelijk is.

Mocht u vragen hebben over hoe wij uw werklocatie brandveilig kunnen maken? Of heeft u met spoed een brandwacht nodig? U kunt ons 24/7 bereiken via onze piketdienst: 085-1306781. Onze brandwachters zijn binnen 2 uur op uw locatie en gaan direct aan de slag!

Snel of structureel onze brandwacht assistentie nodig? Bel de Active Safety piketdienst
+31(0)85-1306781