Brandwacht Meppel


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Brandwacht Meppel

Brandwacht Meppel

Observerend en handelend; wij leveren uw Rijksgediplomeerde en industriële brandwacht Meppel

Met ruim 400 landelijk werkende brandwachten kunt u ook bij BMI-uitval of andere storingen aan technische beveiligingsapparatuur in Meppel reken op onze snelle inzet. Active Safety staat voor:

  • 20 jaar ervaring in brandveiligheid, opleidingen en inzet
  • Goed getrainde brandwachten waarmee u aan alle wettelijke eisen kunt voldoen
  • Erkenning door verzekeraars en gemeenten
  • 24/7 bereikbaarheid

Brandwacht Meppel

Waar worden Active Safety Brandwachten voor ingezet?

Overal, niet alleen in Meppel, maar in heel Nederland, waar verhoogde brandveiligheid gewenst of verplicht is, bewijzen onze brandwachten hun dienst. De meest voorkomende aanvragen voor inzet zijn:

  • Uitval brandmeldinstallaties
  • Uitval sprinklerinstallaties
  • Bij grootschalige bijeenkomsten, festivals, activiteiten, vuurwerkshows, enz.
  • Werken met open vuur (heetwerk)
  • Werken in gesloten industriële ruimten (mangatwacht)
  • Als tijdelijke aanvulling binnen brandweerkorpsen

Om bovenstaande vraag verder te beantwoorden, moeten we een verschil maken tussen de werkzaamheden van onze Rijksgediplomeerde brandwachten en onze industriële brandwachten.

Rijksgediplomeerde brandwachten

Rijksgediplomeerde brandwachten worden ingezet ter bevordering van brandveilig in gebouwen en op (outdoor)locaties. Bijna altijd speelt (dwingend) advies van de verzekeringsmaatschappij, de organisatie, bestuurlijke organisaties als gemeenten, toezichthouders of de BHV hier een rol bij. Uw Rijksgediplomeerde brandwacht Meppel heeft een controlerende en uitvoerende taak. Hij of zij houdt toezicht op de aanwezigheid en de naleving van veiligheidsprotocollen, houdt controlerondes (surveillance) en treedt handelend, letsel- en schadebeperkend op bij calamiteiten. Bij calamiteiten waarschuwt de brandwacht overige hulpdiensten en verleent 1e lijn assistentie.

Industriële brandwachten

De inzet van industriële brandwachten dient de brandveiligheid op industriële locaties waar met open vuur gewerkt wordt. Active Safety industriële brandwachten zijn getraind om te werken binnen o.a. de petrochemie en industrieën in zijn

Mangatwachten

Mangatwachten verlenen hun assistentie binnen industriële werken door de wacht te houden aan de buitenzijde bij werken in enge, gesloten ruimten als silo’s, ondergrondse cabines, enz. Ze staan in continu contact met de werknemer en hebben toezichthoudende en controlerende taak. Bij calamiteiten dragen ze zorg voor de oproep van hulpdiensten en treden letsel- en schadebeperkend op.

Wilt u snel een brandwacht op uw locatie in Meppel? Is er minder haast, maar wilt ons betrekken bij de voorbereidingen van een evenement? Wilt u een of meerdere industriële brandwachten inhuren? Voor al uw vragen zijn we 24/7 bereikbaar via onze piketdienst: 085-1306781.

Snel of structureel onze brandwacht assistentie nodig? Bel de Active Safety piketdienst
+31(0)85-1306781