Brandwacht Sneek


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Brandwacht Sneek

Brandwacht Sneek

Verplicht een brandwacht Sneek in te huren? Active Safety staat voor u klaar!

Gemeenten, verzekeraars, de ondernemingsraad, de BHV, maar ook de brandweer zelf kunnen verantwoordelijken als ondernemers en organisatoren verplicht stellen een brandwacht in te huren als het bieden van brandveiligheid van de locatie en de mensen en dieren die er verblijven dit vereist. Dit kan het geval zijn bij:

  • Uitval van brandmeldinstallatie (BMI)
  • Uitval blusinstallatie of sprinklerinstallatie
  • Verbouw- of bouwwerkzaamheden waardoor technische meldinstallaties niet functioneren
  • Onderhoud waardoor de BMI- of sprinklerinstallatie niet functioneren
  • Heetwerkzaamheden zoals branden, slijpen en lassen
  • Evenementen waar veel mensen samenkomen
  • Vuurwerkshows, evenementen met vreugdevuren, enz.
  • Ondersteuning of versterking van BHV bij onderbezetting
  • Ondersteuning of versterking van brandweerkorpsen bij onderbezetting

Wij zijn erkend door gemeenten en verzekeraars!

Rijksgediplomeerde en industriële brandwachten

Heeft u een brandwacht in Sneek nodig? Active Safety heeft 400 aangesloten brandwachten die aan de hoogst gestelde opleidings- en trainingseisen voldoen. Brandwachten onderscheiden we in twee disciplines: de Rijksgediplomeerde brandwacht en de industriële brandwacht. Mangatbewaking is een extra discipline die valt onder de industriële brandwachten.

Wat doen onze brandwachten?

Brandwachten zijn de menselijke oren en ogen waar het gaat om verhoogde brandveiligheid. Ze zijn verantwoordelijk voor activiteiten die brandveiligheid verhogen en brandrisico verlagen. Ze treden zowel preventief als repressief op en zijn binnen de organisatie of het evenement een geüniformeerd aanspreekpunt. Taken van de brandwacht zijn o.a.: het houden van controle rondes, toezien op naleving van het beveiligingsprotocol, zorgdragen dat vluchtwegen vrij zijn. Bij calamiteiten werken ze coördinerend en alarmeren hulpinstanties. Ze treden schade- en letselbeperkend op.

Brandwacht Hengelo

Industriële brandwacht Sneek

Hoe te handelen bij BMI-uitval binnen een school of zorginstelling kent een ander protocol dan de inzet van brandwachten tijdens een festival of op een bouwlocatie. Bij een storing kan uw inzet brandwacht Zwolle kortdurend zijn, op bouwlocaties kan het gaan om weken of maanden. De inzet van brandwachten is om die reden altijd maatwerk. De taken komen echter in grote lijnen overeen: Deze zijn observerend, registrerend en uitvoerend.

Er is een groot verschil tussen een Rijksgediplomeerde brandwacht en een industriële brandwacht. Industriële brandwachten zijn niet verplicht verbonden aan een brandweerkorps, maar hebben specifieke opleidingen en trainingen gevolgd om controlerende en uitvoerende taken uit te voeren bij industriële werken waar vuur en gas een rol bij spelen. Te denken valt aan las-, slijp en snijbrandwerkzaamheden en gasdetectie.

Buitenwacht/ mangatwacht

Ook voor mangatwachten / buitenwachten kunt u terecht bij Active Safety. Onze medewerkers zijn gecertificeerde specialisten die zorgen voor veiligheid wanneer uw medewerkers in besloten ruimtes moeten werken. Zij controleren de ruimte op gevaarlijke stoffen, registeren wie de ruimte in- en uitgaat en houden vanuit de buitenzijde contact met uw medewerker(s). Bij calamiteiten treden zij effectief letsel- en/of schadebeperkend op, waarbij te allen tijde veiligheid van mensen voorop staat.

Bel onze piketdienst wanneer u een brandwacht Sneek nodig heeft.

Deze is 24/7 bereikbaar: 085-1306781

Snel of structureel onze brandwacht assistentie nodig? Bel de Active Safety piketdienst
+31(0)85-1306781