Brandwacht Zwolle


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Brandwacht Zwolle

Brandwacht Zwolle

Onze core business is brandveiligheid

Op (industriële) locatie en tijdens evenementen in Zwolle is Active Safety een betrouwbare, zekere partner. Wij werken op basis van 20 jaar ervaring. Zowel in scholing als in het leveren van brandwachten. We weten snel en op de juiste manier in te spelen op elke situatie waarbij de inzet van brandwachten nodig zijn.  Wij beschikken hiervoor niet alleen over de juiste erkenning en kennis, maar ook over ruim 400 gemotiveerde Active Safety brandwachten. Ook in Zwolle zijn wij uw partner voor het leveren van Rijksgediplomeerde brandwachten, industriële brandwachten en mangatwachten.

 • Rijksgediplomeerde brandwachten (minimaal diploma Manschap A)
 • Industriële brandwachten heetwerken en gasmetingen
 • Mangatwachten
Brandwacht Zwolle

24/7 bereikbaar

Als ondernemer, beheerder, vereniging of organisatie draagt u verantwoordelijkheden op het gebied van brandveiligheid. Er zijn een groot aantal situaties waarbij het inhuren van een brandwacht vanuit de gemeente, de ondernemingsraad, BHV of de verzekeringsmaatschappij een verplichting is. De meeste aanvragen voor een brandwacht Zwolle hebben betrekking op een van onderstaande situaties:

 • Uitval van de brandinstallatie en/of blusinstallatie
 • Tijdens bouw of verbouw waarbij brandgevaarlijke situatie een risico vormen
 • Tijdens grootschalige evenementen
 • Tijdens industriële werken met open vuur en/of gas
 • Tijdens evenementen/activiteiten met open vuur bv vuurwerkshows
 • Bij te weinig man-/vrouwkracht binnen het eigen brandweerkorps

Snel een brandwacht Zwolle nodig? Active Safety is erkend door gemeenten en verzekeraars. Onze piketdienst is 24/7 bereikbaar: 085-1306781

Observeren en uitvoeren

Hoe te handelen bij BMI-uitval binnen een school of zorginstelling kent een ander protocol dan de inzet van brandwachten tijdens een festival of op een bouwlocatie. Bij een storing kan uw inzet van brandwacht Zwolle kortdurend zijn, op bouwlocaties kan het gaan om weken of maanden. De inzet van brandwachten is om die reden altijd maatwerk. De taken komen echter in grote lijnen overeen: Deze zijn observerend, registrerend en uitvoerend.

Onze mensen zijn getraind in het bieden van verhoogde brandveiligheid en een passende houding en benadering. Naast observeren, registreren en rapporteren zijn uitvoerende taken zijn o.a. toezicht houden op naleving van het (brand)veiligheidsprotocol, het lopen van controlerondes en toezien op het vrijhouden van vluchtroutes. Waar nodig wordt optredend gehandeld. Bij calamiteiten zijn brandwachten getraind om efficiënt letsel- en schadebeperkend te handelen.

Industriële brandwacht Zwolle

De industriële brandwacht werken voornamelijk binnen de petrochemie, olie en gasindustrie, de offshore, de maritieme sector, scheepsbouw en infra. Industriële brandwachten houden toezicht, adviseren, registreren en treden handelend op bij werken met open vuur, gas en werken in gesloten ruimten (mangatwachten).  Active Safety brandwachten zijn minimaal in het bezit van de volgende diploma’s en certificaten:

 • VCA-Basis of VCA-VOL
 • Kleine blusmiddelen (SOG)
 • Watervoerende armaturen (SOG)
 • Schuimvoerende armaturen (SOG)
 • EX-OX-TOX-gasmeten (Nogepa 1.4)
 • Mangatwacht / Buitenwacht (SOG)
 • Werken met ademlucht

Heeft u onvoorzien een brandwacht of industriële brandwacht Zwolle nodig? Wilt u ons betrekken bij de voorbereidingen van een evenement of (bouw)project? Voor al uw vragen zijn we 24/7 bereikbaar via onze piketdienst: 085-1306781

Snel of structureel onze brandwacht assistentie nodig? Bel de Active Safety piketdienst
+31(0)85-1306781