Gasmeten

Zoals zovele soorten brandwachten kan Active Safety u ook voorzien van gasmeetdeskundigen. Vaak betekent dit dat er een brandwacht ter plaatse komt om te gasmeten op een locatie waar men aan het werk wil. Veelal is dit een besloten ruimte of een tank waar men stoffen in op heeft geslagen. Onze brandwachten hebben het certificaat EX-OX-TOX (gasmeten) en mogen een ruimte vrij geven na metingen welke onder bepaalde waarden blijven. Zijn de metingen te hoog of niet correct zal de persoon welke de gasmetingen uitvoert de ruimte nooit vrij geven. Vaak dient er bij het betreden van deze ruimtes een mangatwacht aanwezig te blijven om de veilige toegang te kunnen garanderen en om tussentijds weer enkele metingen te verrichten. De uitslagen worden bijgehouden. Immers wanneer men in een onaangeroerde tank gaat werken kan men toch, door het werk wat er ineens plaats vindt, gassen doen laten ontsnappen. Deze kunnen zijn opgehoopt onder een stukje van de tank welke is gecorrodeerd. Onze brandwachten nemen desgewenst de gasmeetapparatuur van Active Safety mee. Zo hoeft u dit niet meer apart aan te schaffen of te huren. Wij noemen dat normaal. Een loodgieter komt toch ook niet zonder gereedschap?

Werkwijze van de gasmetende persoon

Alvorens een besloten ruimte wordt betreden moet men vaststellen dat de concentratie van brandbare gassen en dampen in de ruimte niet hoger is dan 10% van de onderste explosiegrens. (max 10% LEL). De zuurstofconcentratie dient te liggen tussen de 20 en 21% en de concentratie van stof, dampen of gassen mag niet hoger zijn dan de helft van de MAC waarden, en voor CO niet meer dan 10 PPM. De temperatuur in de besloten ruimte mag niet hoger zijn dan 40 graden Celsius.
Het meten van de concentraties en het beoordelen hiervan, dient uitgevoerd te worden door iemand die hiervoor is opgeleid en in staat is de waarnemingen op de juiste wijze te interpreteren. Metingen dienen altijd en bij iedere meting op de achterzijde van een entry tag geregistreerd te worden. Alle gasmeetapparatuur dient voor iedere meting op werking gecontroleerd te worden. En dat geldt zeker wanneer er in een besloten ruimte las-, of snijwerkzaamheden plaatsvinden, er met oplosmiddelen gewerkt wordt of wanneer er nog restproduct aanwezig is. Dit geldt ook voor roet en roest!
Wanneer er geen zekerheid is voor blijvende veiligheid voor uw werknemers in de besloten ruimte dan dient er continu te worden gemeten.

 

  • Meten van brandbare gassen en dampen

  • Meten van H2S

  • Meten van zuurstofpercentage

  • Meten van temperatuur

  • Noteren meetgegevens op de Entry-Tag

  • Het op een correcte manier interpreteren van de gasmetingen

  • Controleren gasmeetapparatuur

  • Het doen van continu metingen


Heeft u snel een brandwacht die mag gasmeten nodig? Veelal zijn onze brandwachten binnen 2 uur bij u op locatie. Wij zijn ons er van bewust dat er soms snel gehandeld dient te worden om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

100% kwaliteit en tevredenheid. Dat is waar wij voor gaan!

Meer informatie…
Offerte aanvragen

Heeft u met spoed een een brandwacht nodig die mag gasmeten? Bel dan ons piketnummer:

085-1306781

Active Safety is NEN-4400-1 en VCA* gecertificeerd. Betrouwbaar en veilig!

Active Safety is ruim 20 jaar actief op het gebied van brandwachtdiensten, beveiligingsdiensten en BHV en EHBO opleidingen. Wij zijn erkend door verzekeraars en gemeente en zijn NEN-4400-1 en VCA* gecertificeerd.