Brandwacht Groningen


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Gasmetingen/gasdetectie

Brandwachten van Active Safety zijn gediplomeerd en gecertificeerd voor het uitvoeren van gasmetingen en gasdetectie. Zij beschikken over de juiste kwalificaties voor het detecteren en uitsluiten van de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen. Dit betekent dat een Active Safety brandwacht gekwalificeerd is om te werken op industrieel risicoterreinen en binnen de petrochemie.

  • Brandwacht gasdetectie en gasmetingen
  • Brand – en explosiegevaar
  • Giftige stoffen

Brandwacht Zwolle
Brandwacht Arnhem

Active Safety biedt landelijke dekking. Wij zijn voor onze opdrachtgevers zowel een structurele als snel inzetbare gekwalificeerde partner bij detectie op, of uitsluiten van, giftige gassen, dampen en zuurstof volgens alle wettelijke bepalingen en kwaliteitseisen.