Brandwacht Drachten


Spoedaanvragen 24/7

+31(0)85-1306781

Mangatwachten

Waarborg van continuïteit in veilig werken

Mangatwachten van Active Safety

De taken van onze volledig VCA gediplomeerd mangatwachten bestaan uit o.a.:

  • Controlerende taken omgeving, mensen, bevoegdheden en situatie
  • Meetkundige taken aanwezige gassen en stoffen
  • Veiligheidstoezicht
  • Paraatheid en contact onderhouden
  • Reddend optreden bij noodsituaties
  • Rapporteren
Brandwacht Zwolle
Brandwacht Arnhem

Mangatwacht inhuren

Bedrijven die werken met risicovolle besloten ruimten en risicovolle werkzaamheden in deze ruimten, dienen bij de risico-inventarisatie van deze ruimten een veiligheidsplan op te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor het protocol tijdens werkzaamheden in deze ruimten. De inzet van mangatwachten maken onderdeel uit van dit veiligheidsbeleid.
Een mangatwacht wordt ook wel buitenwacht genoemd omdat de mangatwacht zich in de buurt bevindt van het ‘mangat’; de opening of waartoe de besloten ruimte te betreden is. Hierbij gaat het om de opening in besloten ruimten als bijvoorbeeld ketels, silo’s, tanks en opslagruimten. Mangatwachten zijn als controlerende partij en actieve beveiliger schakel in het veilig werken in deze besloten ruimten.
Active Safety biedt landelijke dekking waar het gaat om inzet van mangatwachten. Dit doen we structureel bij langlopende projecten, maar ook voor kortdurende projecten.